Haeusler - HPR 13 V+H

Technische gegevens

  • Rond120 mm
  • Vierkant0 mm
  • Plat0 mm
  • Plat aan de zijkant0 mm
  • Hoeken0 mm
  • Horizontaal / Vertikaal1  

MACH - ID 6413
Make: HAEUSLER
Type: HPR 13 V+H
YOP: 1985

Hydraulic side roll support
Optical readout position side rolls
Roll set for UPN 140
Roll set for T 120
Roll set for L 120
Roll set for Square 70 x 70Horizontal and vertical:H + V 
Shaft Ø:               120mm
Number of rolls:       3
Horizontal:            Yes 
Vertical:              Yes 
Resistance moment:     90CM³
Length:                2.200 mm 
Width:                 2.300 mm 
Height:                1.900 mm 
Weight:                8.000 kg 

www.mach4metal.com

Handelaar: MACH4METAL BV

MACH4METAL BV
Prijsaanvraag