Freesmachines

Een freesmachine is een machine voorzien van een frees waarmee verschillende materialen zoals staal en aluminium verspaand kunnen worden. Het is mogelijk om met een freesbank ingewikkelde vormen in materialen te maken zoals, sleuven, gaten, kottergaten, eilanden, kamers, enz.. Bij een freesbank, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een draaibank, draait het gereedschap in plaats van het werkstuk.  De machines zijn in 3 groepen te verdelen, horizontale, verticale en universele freesbanken. Het verschil tussen een horizontale freesmachine en verticale freesmachine is de richting van de spil-as waarin het gereedschap wordt gespannen. De universele frreesmachine of freesbank bevat een verdraaibare kop van de spil-as waarmee de spil-as in zowel horizontale als verticale richting kan worden geplaatst.