Privacy

Algemene voorwaarden: Privacy
EAMTM ivzw en EAMTM Services bvba, de verantwoordelijken voor de verwerking, hechten er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Site geeft u aan EAMTM ivzw en EAMTM Services bvba, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.
Doeleinden van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel de door u gevraagde informatie of publicaties te verstrekken en/of te bezorgen.
EAMTM ivzw en EAMTM Services bvba leggen logbestanden aan van het gebruik van de Site op basis waarvan statistieken worden gegenereerd ten behoeve van een anonieme analyse van dit gebruik.
EAMTM ivzw en EAMTM Services bvba verwerken alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.
Geen doorgifte van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Uw rechten
U heeft steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan deze op juistheid controleren/verbeteren.
U kunt uw gegevens tevens laten verwijderen.
Hiertoe kan u contact opnemen met de webmaster.
De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.
Cookies
De Site gebruikt cookies.
Een cookie is een bestand dat de server naar uw browser stuurt en dat nadien op uw eigen computer wordt bewaard.
Cookies worden enkel voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt.
De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.
U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.
Mocht u het gebruik van cookies weigeren, kunnen wij u echter de verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.
Wijzigingen Privacy Statement
EAMTM ivzw en EAMTM Services bvba behouden zich het recht voor om dit Privacy Statement aan te passen conform de geldende privacyregels.
Vragen
Indien u vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op met de webmaster.