Potwierdzenie Zapytanie o cenę

Otrzymaliśmy informacje o prawidłowo