Urządzenia do obróbki powierzchniowej, Urządzenia i wyposażenie do obróbki wykończeniowej, Śrutownice, Piaskarki (urządzenia do piaskowania)