Dietech - DW-AFW 1000

Technical details

  • Sheet thickness1,5 mm
  • Band width1000 mm
  • Feed speed0 mm/min

Sheet metalworking / Shears
Brand: Dietech
 Type: DW-AFW 1000
Knife length: 1.000 mm
Plate thickness: 1,5 mm

Programmable length
Incl. Coilkar
Execution as Geuma shear
Cut street


Machine nr.: S334

Dealer: A JANSEN MACHINEHANDEL BV

A JANSEN MACHINEHANDEL BV
Price request