Boschert - IB10

  • BrandBoschert
  • Type/ModelIB10
  • Stock NumberS322
  • Year1979
  • WebsiteIB10

Technical details

  • Sheet thickness4,0 mm
  • Knife length220 mm

Sheet metalworking / Notching machines
Brand: Boschert
 Type: IB10
Year of make: 1979
Knife length: 220 x 220 x 4 mm
Plate thickness: 4,0 mm

Fixed blade
Hydraulic


Machine nr.: S322

Dealer: A JANSEN MACHINEHANDEL BV

A JANSEN MACHINEHANDEL BV
Price request